İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİMİZ

TEKZON Mühendislik , stratejik büyüme hedefi ve artan ürün çeşitliliğine bağlı olarak, mevcut kadrolarına yenilerini eklemeye sürekli devam etmektedir. TEKZON Mühendislik başarısının ardında, çalışanları tarafından benimsenmiş güçlü kurum kültürü ve prensipleri yer almakta olup, çalışanlarının görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi amacıyla hazırlanan genel politikalar, aşağıda özetlenen ilkelere dayanmaktadır.

İŞE ALIM
UYGULAMALARIMIZ

Seçme ve yerleştirme sürecinde, pozisyona bağlı olarak en uygun adayı en etkin yöntemle bulabilmek amacıyla farklı uygulamalarımız söz konusudur. Kişilik envanterleri, genel yetenek testleri, yabancı dil testleri, yetkinlik bazlı mülakat ve Değerlendirme Merkezi uygulamaları kullandığımız yöntemler arasındadır.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Çalışanlarımızın etkinliğini, önceden belirlenmiş hedefler ve ölçülebilir kriterler çerçevesinde adil bir şekilde değerlendirmek ve etkinliğini geliştirmek için kişisel performansı artırmak amacı ile uygulamaya aldığımız Performans Değerlendirme Sistemimiz, hedef ve yetkinlik bazlıdır.Değerlendirme sonuçları aynı zamanda eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tespiti, kariyer planlama, yedekleme ve ödüllendirme araçlarında kullanılmaktadır.

ÖN BAŞVURU FORMU

  1)  Firmamız ne nitelikte ve nasıl insanlarla çalışır?

  Samimi, sıcak, kendine güvenen, dinamik, insan odaklı, adil, paylaşımcı insanlarla çalışmayı tercih ediyoruz.

  2) Firmamız çalışanlara neler katar ? Çalışanların gelişimlerine ne gibi katkı sağlar?

  Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi tüm şirket çalışanlarımız için geçerli olup gelişimleri için katkı sağlamaktadır.

  3) Kariyer hedefleri nelerdir?

  Şirkette herkes için bir kariyer planlaması oluşturulmaktadır. Performans değerlendirme sürecine dahil edildikten sonra alınan sonuçlara göre uygun aksiyon planı hazırlanır ve uygulanır.

  4) İnsan kaynakları olarak politikamız nedir?

  İklimlendirme sektöründe ki öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, alanında lider, kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.

  5) Başvurudan sonra nasıl bir değerlendirme sürecinden geçilir?

  Gelen tüm başvurular titizlikle incelendikten sonra pozisyon yetkinliklerine uygun olan adaylar ile görüşme organize edilir ve insan kaynakları tarafından ön görüşmeler yapılır. Olumlu olan adaylar ilgili departman yöneticisiyle görüştürülerek süreç yürütülür. Tüm görüşmeler neticesinde süreci olumlu ilerleyen adaylar için referans araştırmasından sonra iş teklifi yapılır ve adayın oryantasyon süreci işe başladığı gün itibari ile başlamış olur.

  DİSİPLİNLİ & DİNAMİK.

  Kalite Detaylarda Gizlidir prensibinden yola çıkarak disiplinli ve dinamik çalışma
  sistemimizle sektörümüzde etrafını aydınlatan yeni bir ışık olarak sorumluluklarınızı paylaşıyoruz.

  “Nitelikli yapıların
  mekanik tesisat taahhüt konusunda çözüm ortağı.”

  İLETİŞİME GEÇİN

  KURUMSAL

  HİZMETLER